Privacy Policy

 

Alle benodigde persoonlijke gegevens van onze relaties zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet worden doorgegeven aan derden.

 

De website ICMAX wordt beheerd door SANMAX Professioneel Warehouse

 

Drionpad 16   – 3053 TT Rotterdam (NL) info@icmax.nl en info@sanmax.nl

 

De verschillende pagina’s en simulaties die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar beste vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. ICMAX geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreffende.

 

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, vormt de verstrekte website informatie geen aanbod of offerte. Voor precieze informatie, een persoonlijk professioneel advies gelieve u zich te wenden tot ICMAX voor een schriftelijke offerte of schriftelijk advies.

 

De aansprakelijkheid van ICMAX voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, foto’s, tekeningen en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan enkel in het geval van opzet of grove fout harerzijds worden ingeroepen.

 

Het gebruik van de toepassing die toelaat om via elektronische weg berichten uit te wisselen met SANMAX of haar medewerkers, valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker.

 

De toegang tot de productinformatie die SANMAX verstrekt via deze website wordt beheert door de regels van het Nederlands recht waaraan zij onderworpen is. Indien u zich toegang verschaft tot deze website en/of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dit toelaat. Zo niet dan moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot en/of het gebruik van onze website.

 

De verkoop afdeling van SANMAX richt zich tot Nederlandse, Belgische en Duitse bedrijven.

 

De intellectuele eigendomsrechten op de op de ICMAX website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan SANMAX, hetzij aan met haar verbonden bedrijven.

 

De persoonsgegevens verkregen via deze website kunnen door SANMAX worden verwerkt voor onder meer commerciële prospectie en promotie van sanitair en accessoires, het beheer van het cliëntenbestand, (direct) marketing, public relations.

 

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van die gegevens voor voornoemde doeleinden van commerciële prospectie door SANMAX. U hebt ook recht op inzage in de persoonlijke gegevens die wij van u ontvingen en u kunt deze altijd laten wijzigen.